فایل های دسته بندی طب کار و ایمنی - صفحه 1

تدابیر ایمنی در کار با برق

برای استفاده صحیح از انرژی برق و حفاظت در مقابل برق گرفتگی باید تدابیری را بکار ببندیم که در این کتاب به صورت مفصل توضیح داده شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بيماريهاي ناشي از كار

دانلود تحقیق درمورد آشنایی با انواع بیماریهای شغلی در محیط کار:بيماريهاي ناشي از كار در اثر عوامل زيان آور محيط كار در فرد بوجود مي آيند و چون اكثريت افراد جامعه روزانه 8 ساعت از عمر خود را در محيط كار مي گذرانند، توجه و بررسي اين بيماريها از اهميت خاصي برخوردار است .همچنين بيماريهاي ناشي از كار دار

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وسایل حفاظت فردی

دانلودتحقیق در مورد انواع وسایل حفاظت فردی و کاربرد آنها در محیط کار:استفاده وسایل حفاظت فردی معمولا آخرین خط از خطوط دفاعی در مقابل شرایط بالقوه خطرناک محیط های کار محسوب میشود زیرا اغلب مقررات ایمنی امروزی و اصول مدیریت نوین ایمنی ، ابتدا کنترلهای فنی و مهندسی ومدیریتی را در اولویت قر

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مسموميت با مواد شيميايي

تحقیق مسموميت با مواد شيميايي؛ مقدمه: همه چيز در دنياي فيزيكي اطراف ما از مواد شيميايي ساخته شده است. زميني كه روي آن راه مي رويم، هوايي كه تنفس مي كنيم، غذايي كه استفاده مي كنيم، ماشيني كه با آن رانندگي مي كنيم و خانه اي كه در آن زندگي مي نمائيم، از مواد شيميايي مختلفي تشكيل شده اند. ارگانيسم هاي ز

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

تحقیق كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي ؛ مقدمه: كميته هاي ايمني و بهداشت JHSC)) نوعي گردهمائي و جلسه بحث و تبادل نظر مي باشد كه در كارگاه مسئوليتي مهم برعهده مي گيرد . اين كميته متشكل از نمايندگان مديريت و كارگران مي باشد . كه براساس برنامه هاي منظمي به موضوعات ايمني و بهداشت مي پردازد . مز

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قانون حق دانستن (Right to know)

تحقیق قانون حق دانستن (Right to know)؛ مقدمه: اغلب كارگران اطلاعات كمي در زمينه مواد شيميايي مصرفي، كار با آنها و خطرات حاصل از اين مواد دارند. معمولاً ظروف حاوي اين مواد و بسته بندي آنها نيز تنها حاوي كدها يا نام تجاري شان بوده و به ساير مشخصات ضروري، از جمله خواص شيميايي و يا اطلاعاتي در زمينه سمي

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار

تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار؛ مقدمه: در موارد بسياري، شناسايي خطرات بهداشتي محيطهاي كاري، به نسبت خطرات ايمني مشكل تر مي باشد و اغلب اوقات از زمان تماس اوليه با مواد شيميايي سمي و خطرناك تا زمان بروز اثرات زيان آور اين مواد، سالهاي زيادي سپري مي شود. بنابر اين اعضاي كميته هاي بهداشت و ايم

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

تحقیق رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي؛ مقدمه: خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهاي خاص محيط كار را انعكاس مي دهد بايد مرتباً بازبيني و مرور شده و مطابق نيازهاي روز گردد. مقاله پيش رو، شما را در تهيه و بكارگيري يك

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دستورالعمل و‌ آيين نامه کاربری آزبست

تحقیق دستورالعمل و‌ آيين نامه کاربری آزبست ؛ مقدمه: آزبست شامل آزبست كريزوتيل، آموزيت، كروسيدوليت وتريموليت و آزبست آنتو فيليت . آزبست اكتينوليت و ديگر مينرال هايي كه از نظر شيميايي در آنها تغييراتي داده شده است،مي باشد. مواد حاوي آزبست به هرگونه ماده اي كه بيش از 1% آزبست داشته باشد گفته مي شود

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی