فایل های دسته بندی نمایشنامه - صفحه 1

متن نمايشنامه پريا بر اساس شعري از احمد شاملو

متن نمايشنامه پريا بر اساس شعري از احمد شاملو؛ قسمتی از متن: صدای قصه‌گو یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و عور تنگ غروب سه تا پری...“ً ”احمد ـ هوم! ... نه یکی ... نه دو تا ... سه تا فرشته یک‌جا؟! این موقع شب سه‌تا دختر، تک و تنها وسط بیابون خدا؟! از كجا اومدين شما؟ . . . بردگان آزاد شده آر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل