فایل های دسته بندی Ajax - صفحه 1

نمونه مسايل آجاكس

دانلود نمونه مسايل آجاكس شامل: 1- توضيح مختصري درباره آجاكس 2- برنامه ای بنویسید که بااستفاده از آجاکس در زمان ورود رمز بتواند درست بودن یا اشتباه بودن آن را تشخیص دهد.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل