فایل های دسته بندی --C - صفحه 1

برنامه کامپایلر --C

همگردان یا کامپایلر برنامه یا مجموعه‌ای از برنامه‌های کامپیوتری است که متنی از زبان برنامه نویسی سطح بالا (زبان مبدا) را به زبانی سطح پایین (زبان مقصد)، خروجی این برنامه ممکن است برای پردازش شدن توسط برنامه دیگری مثل پیوند دهنده مناسب باشد یا فایل متنی باشد که انسان نیز بتواند آن را بخواند.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پیاده سازی الگوریتم های زمانبدی CPU

پروژه درس آزمایشگاه سیستم عامل، پروژه پیاده سازی مالگوریتم های زمانبدی CPU در --C، مناسب برای دانشجویان مهندسی نرم افزار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پیاده سازی الگوریتم پترسون (برنامه کامپایلر--c)

پروژه درس آزمایشگاه سیستم عامل، پروژه پیاده سازی الگوریتم پترسون برنامه کامپایلر--c، مناسب برای دانشجویان مهندسی نرم افزار

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پیاده سازی مسئله تولید کننده و مصرف کننده

پروژه درس آزمایشگاه سیستم عامل، پروژه پیاده سازی مسئله تولید کننده و مصرف کننده در --C، مناسب برای دانشجویان مهندسی نرم افزار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل