فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده A comparison

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational l

The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure کارایی و تخصص مدیریت تغییر در یک سازمان عمومی: رهبری تحول و یک ساختار سازمانی بوروکراتیک

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Uncertaindynamics,correlationeffects,androbust investmentdecisions دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی

Uncertaindynamics,correlationeffects,androbust investmentdecisions دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی و تصمیم‌های نیرومند سرمایه‌گذاری

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

The effect of cytokinins and other plant hormones on the growth of cotyledonary axilars of flax (Lin

The effect of cytokinins and other plant hormones on the growth of cotyledonary axilars of flax (Linum usitatissimum), sunflower (Helianthus annuus)and pea (Pisum sativum) تاثیر سیتوکینین ها و دیگر هورمون های گیاهی بر رشد محوری لپه ای درخت کتان(لینیوم یوزیتاتیسیمیوم)، آفتابگردان(هلیانتیوس آنیوس) و ل

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Competitive Intelligence, knowledge management and coopetition: the case of European high-technology

Competitive Intelligence, knowledge management and coopetition: the case of European high-technology firms اطلاعات رقابتی، مدیریت آگاهی و مشارکتی: موردی از شرکت های دارای تکنولوژی بالای اروپایی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ها در مورد ارتباطهای بین کارایی استراتژی های سرمایه گذاری و عملکردهای بازار شرکت های سرمایه گذ

Investigations upon the correlations between the efficiency of investment strategies and the market performances of the Romanian financial investment companies

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم مدیریت فروش با رشنال رز

ین پروژه مربوط به درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار میباشد که شامل سناریو، جداول مربوطه و فایل رشنال رز برای یک سیستم مدیریت فروش میباشد. سناریوی پروژه به شرح زیر است.

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی