فایل های دسته بندی نامه - صفحه 1

نمونه نامه انگلیسی توصیه نامه یا ریکامندیشن لتر (recommendation letter) برای اپلای

نمونه نامه انگلیسی توصیه نامه یا ریکامندیشن لتربرای اپلای

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه نامه های اداری جهت ارتباط دانشجو با مسئولین دانشگاه

نمونه نامه های اداری جهت ارتباط دانشجو با مسئولین دانشگاه؛ توضیحات: نمونه نامه های اداری برای ارتباط دانشجو با مسئولین دانشگاه : درخواست وام 1 درخواست وام 2 رفع مشکل سلف سرویس خواستار راه اندازی کارگاه آموزشی بهبود سطح علمی عدم سرویس دهی درخواست کار دانشجویی نمونه نامه ها: 1- برای سهولت کار ، پروند

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل