فایل های دسته بندی مهندسی پزشکی - صفحه 2

کاربرد پردازش تصویر در پزشکی (تشخیص تومور با نرم افزار متلب)

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، با عنوان کاربرد پردازش تصویر در پزشکی (تشخیص تومور با نرم افزار متلب)، گام های برنامه نویسی در مطلب با استفاده از تئوری جدید تومورشناسی به صورت رسا بیان شده است. این پایان نامه در دوره کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد میتواند ارائه شود.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی