فایل های دسته بندی بیوتکنولوژی - صفحه 1

تحقیق کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

تحقیق کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی؛ مقدمه: با افزایش جمعیت در دنیا، نیاز به افزایش تولید میوه و سبزى نیز به همان نسبت وجود دارد. چگونه مى توان این نسبت را متوازن نمود و تولیدات باغبانى را با افزایش جمعیت، افزایش داد؟ تکنیک هاى سنتى به نژادى گیاهان، پیشرفت هاى قابل توجهى را در اصلاح ارقام با پتانسیل

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار کنترل کیفی شیر به همراه گزارشکار کنترل کیفی آب

فایل حاضر دارای دو گزارشکار مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی است.گزارشکار کنترل کیفی شیر به همراه گزارشکار کنترل کیفی آب

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تصوير برداري تشديد مغناطيسي (MRI)

مقدمه: در تير ماه ١٣٥٦، اتفاقي روي داد كه براي هميشه پزشكي نوين را متحول كرد. بجز در انجمن تحقيقات پزشكي، اين واقعه در آغاز تنها يك موج كوچك در جهان بيرون بوجود آورد؛ و آن چيزي نبود بجز نخستين آزمايش MRI بر روي بشر. در آن آزمايش، در حدود ٥ ساعت زمان جهت ايجاد تنها يك تصوير لازم بود. از منظر ...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل