فایل های دسته بندی هواشناسی - صفحه 1

پاورپوینت درمورد پیش بینی عددی وضع هوا

دانلود پاورپوینت درمورد پیش بینی عددی وضع هوا:منظور از پیش بینی وضع هوا، چگونگی تغییر وضعیت فعلی درزمان است. وضعیت فعلی جو تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تابش، دما ، فشارهوا،باد، رطوبت، ابرناکی و بارندگی است که هریک ازآنها به نوبه خود تحت تاثیرفرآیندهای پیچیده ای در جوتغییرمی کند.درمدل های اولیه پیش ب

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل