فایل های دسته بندی زبان شناسی - صفحه 1

پایان نامه تاثیر تاویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نو جوانان

دانلود پایان نامه تاثیر تاویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نو جوانان: موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره،

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل